Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 16.03.2023
Schválený rozpočet 641 749 600 Kč -63 773 000 Kč
(splátka půjčky 5 720 000 Kč)
Schválený rozpočet 705 522 600 Kč
Upravený rozpočet 667 519 288 Kč -88 818 704 Kč
(splátka půjčky 5 720 000 Kč)
Upravený rozpočet 756 337 992 Kč
běžné příjmy 605 344 704 Kč běžné výdaje 472 339 292 Kč
ostatní příjmy 62 174 584 Kč Stav ke dni 16.03.2023 ostatní výdaje 283 998 700 Kč velké opravy 56 676 700 Kč investice 227 322 000 Kč
Skutečnost 154 583 452 Kč 78 993 106 Kč
rozpočtový výsledek 78 993 106
Skutečnost 75 590 345 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Propojka Jamská - Saller 2002003002 31 000 000 Kč
Investice a příspěvky SVaK 2002004001 27 998 000 Kč
Investiční rezerva 2002016001 20 475 000 Kč
Ulice Vodárenská 2002003004 13 000 000 Kč
Splátka za nákup akcií SATT a.s. 2002009006 11 469 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Bytové hospodářství 2001009001 16 812 000 Kč
Doprava - běžná údržba 2001003001 13 528 000 Kč
Nebytové prostory 2001009003 12 585 000 Kč
MŠ, ZŠ - opravy a údržba 2001005001 6 340 000 Kč
Veřejné osvětlení - běžný provoz 2001009004 1 985 000 Kč