Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 03.07.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 579 988 064 Kč 12 591 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 592 579 064 Kč
běžné příjmy 544 978 294 Kč běžné výdaje 421 893 012 Kč
ostatní příjmy 35 059 770 Kč Stav ke dni 18.06.2020 ostatní výdaje 179 086 396 Kč velké opravy 37 965 442 Kč investice 141 120 954 Kč
Skutečnost 305 234 824 Kč -2 130 240 Kč
(splátka půjčky 6 808 000 Kč)
rozpočtový výsledek 18 014 868
Skutečnost 285 089 716 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 25 000 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 15 000 000 Kč
Telematika 4961 13 850 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 903 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 300 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 563 137 Kč
opravy svobodáren 1524 2 224 000 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 200 000 Kč