Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 11.10.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 636 489 454 Kč 72 547 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 709 836 454 Kč
běžné příjmy 605 665 013 Kč běžné výdaje 432 707 980 Kč
ostatní příjmy 31 674 442 Kč Stav ke dni 30.09.2019 ostatní výdaje 284 154 096 Kč velké opravy 40 508 222 Kč investice 243 645 874 Kč
Skutečnost 463 127 593 Kč 9 379 788 Kč
(splátka půjčky 8 238 000 Kč)
rozpočtový výsledek -27 374 483
Skutečnost 499 881 865 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 41 183 000 Kč
Pozemky Jamská 5096 25 000 000 Kč
Telematika 4961 24 000 000 Kč
výkup pozemků 1312 19 866 345 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 700 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 137 360 Kč
MŠ - opravy 1145 3 272 303 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 764 593 Kč
Haškova, Libušínská - DPS 3563 2 194 000 Kč
5.ZŠ opravy 1154 2 021 000 Kč