Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 14.02.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 559 527 000 Kč
běžné příjmy 533 248 000 Kč běžné výdaje 375 572 000 Kč
ostatní příjmy 23 224 000 Kč Stav ke dni 01.01.2020 ostatní výdaje 183 955 000 Kč velké opravy 36 355 000 Kč investice 147 600 000 Kč
Skutečnost 60 563 048 Kč 0 Kč
rozpočtový výsledek 27 144 051
Skutečnost 33 418 997 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 25 000 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 15 000 000 Kč
Telematika 4961 14 100 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 250 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 400 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 800 000 Kč
opravy svobodáren 1524 2 224 000 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 200 000 Kč