Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 14.08.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 579 988 064 Kč 12 591 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 592 579 064 Kč
běžné příjmy 544 978 294 Kč běžné výdaje 421 386 768 Kč
ostatní příjmy 35 059 770 Kč Stav ke dni 31.07.2020 ostatní výdaje 179 592 641 Kč velké opravy 38 783 955 Kč investice 140 808 686 Kč
Skutečnost 370 827 961 Kč 11 481 163 Kč
(splátka půjčky 6 808 000 Kč)
rozpočtový výsledek 15 609 225
Skutečnost 366 699 900 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 25 000 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 15 000 000 Kč
Telematika 4961 13 843 200 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 303 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 230 000 Kč
DPS - Haškova, Libušínská - rek.bytů 2587 3 000 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 323 680 Kč
opravy svobodáren 1524 2 221 300 Kč