Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 19.07.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 617 996 575 Kč 72 547 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 691 343 575 Kč
běžné příjmy 598 346 575 Kč běžné výdaje 408 960 804 Kč
ostatní příjmy 20 500 000 Kč Stav ke dni 30.06.2019 ostatní výdaje 289 408 391 Kč velké opravy 43 305 605 Kč investice 246 102 786 Kč
Skutečnost 336 430 484 Kč -6 075 074 Kč
(splátka půjčky 6 808 000 Kč)
rozpočtový výsledek -15 154 063
Skutečnost 345 509 473 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 41 183 000 Kč
Pozemky Jamská 5096 25 000 000 Kč
Telematika 4961 24 000 000 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 700 000 Kč
Sociální zázemí FS I.část 2222 18 885 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Oprava ul. Strojírenská 5050 6 832 000 Kč
opravy MK - opravy 1101 5 202 650 Kč
MŠ - opravy 1145 3 374 303 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 849 000 Kč
opravy svobodáren 1524 2 290 000 Kč