Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 20.10.2017
Schválený rozpočet 414 337 900 Kč 36 180 000 Kč
(splátka půjčky 7 896 000 Kč)
Schválený rozpočet 450 517 900 Kč
Upravený rozpočet 456 063 912 Kč 68 080 000 Kč
(splátka půjčky 7 896 000 Kč)
Upravený rozpočet 524 143 912 Kč
běžné příjmy 429 948 832 Kč běžné výdaje 365 423 466 Kč
ostatní příjmy 26 166 080 Kč Stav ke dni 30.09.2017 ostatní výdaje 164 414 621 Kč velké opravy 41 600 031 Kč investice 122 814 590 Kč
Skutečnost 375 273 804 Kč 46 668 101 Kč
(splátka půjčky 5 922 000 Kč)
rozpočtový výsledek 65 125 988
Skutečnost 356 815 918 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 17 500 000 Kč
Sociální zázemí FS I.část 2222 15 000 000 Kč
Úprava povrchů Kavanova, Mánesova 4186 11 300 000 Kč
výkup pozemků 1312 9 884 000 Kč
Kino Vysočina - rekonstrukce 4264 9 791 855 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
MŠ - opravy 1145 5 234 000 Kč
opravy MK - opravy 1101 4 316 968 Kč
DPS rekonstr.jádro - investice 4164 2 453 000 Kč
5.ZŠ opravy 1154 2 337 100 Kč
Haškova, Libušínská - DPS 3563 1 804 000 Kč