Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 22.05.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 567 642 007 Kč 12 591 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 580 233 007 Kč
běžné příjmy 538 727 271 Kč běžné výdaje 412 085 505 Kč
ostatní příjmy 28 964 736 Kč Stav ke dni 30.04.2020 ostatní výdaje 176 547 847 Kč velké opravy 38 863 455 Kč investice 137 684 392 Kč
Skutečnost 234 936 817 Kč 1 273 760 Kč
(splátka půjčky 3 404 000 Kč)
rozpočtový výsledek 29 135 519
Skutečnost 207 075 057 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 25 000 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 15 000 000 Kč
Telematika 4961 14 100 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 253 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 300 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 593 820 Kč
opravy svobodáren 1524 2 224 000 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 200 000 Kč