Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 14.06.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 613 848 151 Kč 72 547 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 685 372 151 Kč
běžné příjmy 594 198 151 Kč běžné výdaje 407 152 661 Kč
ostatní příjmy 20 500 000 Kč Stav ke dni 13.06.2019 ostatní výdaje 285 245 111 Kč velké opravy 43 525 840 Kč investice 241 719 271 Kč
Skutečnost 274 363 977 Kč -3 229 371 Kč
(splátka půjčky 3 404 000 Kč)
rozpočtový výsledek -7 011 208
Skutečnost 278 145 814 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 41 183 000 Kč
výkup pozemků 1312 40 944 995 Kč
Telematika 4961 24 000 000 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 700 000 Kč
Sociální zázemí FS I.část 2222 18 885 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Oprava ul. Strojírenská 5050 6 832 000 Kč
opravy MK - opravy 1101 5 610 042 Kč
MŠ - opravy 1145 3 479 700 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 849 000 Kč
opravy svobodáren 1524 2 290 000 Kč