Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 16.02.2018
Schválený rozpočet 466 118 000 Kč -6 116 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 460 002 000 Kč
Upravený rozpočet 466 118 000 Kč -6 116 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 460 002 000 Kč
běžné příjmy 441 118 000 Kč běžné výdaje 328 490 000 Kč
ostatní příjmy 25 000 000 Kč Stav ke dni 01.01.2018 ostatní výdaje 131 512 000 Kč velké opravy 31 045 000 Kč investice 100 467 000 Kč
Skutečnost 55 892 028 Kč 2 138 Kč
rozpočtový výsledek 20 955 746
Skutečnost 34 938 419 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Sociální zázemí FS I.část 2222 20 000 000 Kč
Klafar III - investice 3066 13 000 000 Kč
Rekonstrukce Vodojem 4186 12 000 000 Kč
Příspěvek VK Klafar II, C2 4557 10 000 000 Kč
V Lískách, Na Úvoze - povrchy 4541 10 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 296 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 563 000 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 606 000 Kč
opravy svobodáren 1524 2 310 000 Kč
Haškova, Libušínská - DPS 3563 2 050 000 Kč