Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 15.02.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 532 564 400 Kč
běžné příjmy 516 998 400 Kč běžné výdaje 342 411 500 Kč
ostatní příjmy 13 500 000 Kč Stav ke dni 01.01.2019 ostatní výdaje 190 152 900 Kč velké opravy 37 801 900 Kč investice 152 351 000 Kč
Skutečnost 84 493 429 Kč 960 Kč
rozpočtový výsledek 38 852 899
Skutečnost 45 641 490 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 24 098 000 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 817 000 Kč
Rekonstrukce vodárny 4797 12 965 000 Kč
Sociální zázemí FS I.část 2222 12 685 000 Kč
Rekonstrukce Vodojem 4186 10 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 286 900 Kč
MŠ - opravy 1145 3 500 000 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 849 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 540 000 Kč
opravy svobodáren 1524 2 290 000 Kč