Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 20.11.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 646 644 743 Kč 12 591 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 636 589 493 Kč
běžné příjmy 584 471 206 Kč běžné výdaje 463 388 804 Kč
ostatní příjmy 62 223 537 Kč Stav ke dni 05.11.2020 ostatní výdaje 181 601 033 Kč velké opravy 40 026 504 Kč investice 141 574 530 Kč
Skutečnost 548 984 922 Kč 8 424 823 Kč
(splátka půjčky 10 202 000 Kč)
rozpočtový výsledek 37 623 520
Skutečnost 519 786 224 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 18 919 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 16 999 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
výkup pozemků 1312 10 080 379 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 303 000 Kč
opravy svobodáren 1524 3 671 300 Kč
DPS - Haškova, Libušínská - rek.bytů 2587 3 000 000 Kč
2.ZŠ - opravy 1151 2 981 229 Kč
MŠ - opravy 1145 2 809 508 Kč