Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 23.10.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 627 273 068 Kč 12 591 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 617 067 818 Kč
běžné příjmy 580 893 289 Kč běžné výdaje 444 986 812 Kč
ostatní příjmy 46 429 779 Kč Stav ke dni 30.09.2020 ostatní výdaje 180 481 351 Kč velké opravy 39 781 936 Kč investice 140 699 415 Kč
Skutečnost 512 881 775 Kč 8 424 823 Kč
(splátka půjčky 10 202 000 Kč)
rozpočtový výsledek 37 536 860
Skutečnost 483 769 738 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 18 919 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 16 999 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
výkup pozemků 1312 9 309 269 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 303 000 Kč
2.ZŠ - opravy 1151 3 007 029 Kč
DPS - Haškova, Libušínská - rek.bytů 2587 3 000 000 Kč
MŠ - opravy 1145 2 723 435 Kč
opravy svobodáren 1524 2 221 300 Kč