Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 03.04.2020
Schválený rozpočet 556 472 000 Kč 3 055 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Schválený rozpočet 559 527 000 Kč
Upravený rozpočet 556 619 073 Kč 12 591 000 Kč
(splátka půjčky 12 816 000 Kč)
Upravený rozpočet 569 210 073 Kč
běžné příjmy 533 445 073 Kč běžné výdaje 379 843 573 Kč
ostatní příjmy 23 224 000 Kč Stav ke dni 31.03.2020 ostatní výdaje 197 766 844 Kč velké opravy 43 568 844 Kč investice 154 198 000 Kč
Skutečnost 142 189 384 Kč 4 170 666 Kč
rozpočtový výsledek 89 918 071
Skutečnost 56 441 979 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 25 000 000 Kč
Cyklodoprava 10 % 0/107/1 5048 17 000 000 Kč
Rekonstrukce Nádražní ulice 4358 15 000 000 Kč
Telematika 4961 14 100 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 250 000 Kč
Zastávky Studentská 5314 4 650 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 400 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 800 000 Kč
opravy svobodáren 1524 2 224 000 Kč