Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 28.06.2021
Schválený rozpočet 593 061 600 Kč -5 270 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Schválený rozpočet 587 791 600 Kč
Upravený rozpočet 621 589 503 Kč -6 284 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Upravený rozpočet 629 201 503 Kč
běžné příjmy 592 284 977 Kč běžné výdaje 412 225 987 Kč
ostatní příjmy 29 354 526 Kč Stav ke dni 31.05.2021 ostatní výdaje 226 066 638 Kč velké opravy 40 219 865 Kč investice 185 846 773 Kč
Skutečnost 313 267 426 Kč -5 236 524 Kč
(splátka půjčky 5 236 524 Kč)
rozpočtový výsledek -2 393 845
Skutečnost 310 424 747 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Průmyslová zóna Jamská 5647 53 136 000 Kč
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 30 000 000 Kč
dostupné bydlení - investice 5618 15 000 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
výkup pozemků 1312 9 000 000 Kč