Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 08.12.2017
Schválený rozpočet 414 337 900 Kč 36 180 000 Kč
(splátka půjčky 7 896 000 Kč)
Schválený rozpočet 450 517 900 Kč
Upravený rozpočet 463 308 927 Kč 68 080 000 Kč
(splátka půjčky 7 896 000 Kč)
Upravený rozpočet 531 388 927 Kč
běžné příjmy 437 333 847 Kč běžné výdaje 370 402 354 Kč
ostatní příjmy 26 026 080 Kč Stav ke dni 30.11.2017 ostatní výdaje 166 680 748 Kč velké opravy 40 879 596 Kč investice 125 801 152 Kč
Skutečnost 441 905 097 Kč 61 846 584 Kč
(splátka půjčky 5 922 000 Kč)
rozpočtový výsledek 82 792 611
Skutečnost 420 959 069 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 16 265 000 Kč
Sociální zázemí FS I.část 2222 15 000 000 Kč
Úprava povrchů Kavanova, Mánesova 4186 11 798 000 Kč
Kino Vysočina - rekonstrukce 4264 9 791 855 Kč
výkup pozemků 1312 9 784 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
MŠ - opravy 1145 5 306 000 Kč
opravy MK - opravy 1101 4 316 968 Kč
DPS rekonstr.jádro - investice 4164 2 453 000 Kč
Dolní - opravy 2011 1 971 048 Kč
Haškova, Libušínská - DPS 3563 1 804 000 Kč