Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 31.07.2021
Schválený rozpočet 593 061 600 Kč -5 270 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Schválený rozpočet 587 791 600 Kč
Upravený rozpočet 586 240 317 Kč -6 284 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Upravený rozpočet 592 918 317 Kč
běžné příjmy 549 887 317 Kč běžné výdaje 361 820 817 Kč
ostatní příjmy 36 353 000 Kč Stav ke dni 11.02.2021 ostatní výdaje 231 097 500 Kč velké opravy 37 611 500 Kč investice 193 486 000 Kč
Skutečnost 97 822 438 Kč 0 Kč
rozpočtový výsledek 34 692 837
Skutečnost 63 129 601 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Průmyslová zóna Jamská 5647 53 136 000 Kč
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 30 000 000 Kč
dostupné bydlení - investice 5618 15 000 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
nebyt.prostory - investice 4227 10 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 650 000 Kč
Oprava stezky kolem Konvent.rybníka - oprava 4710 4 300 000 Kč
oprava komunikace - Horní Okružní, Revoluční (Strojírenská) 5615 3 200 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 921 000 Kč
opravy mostů - opravy 1115 2 900 000 Kč