Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 27.02.2024
Schválený rozpočet 789 511 200 Kč -31 920 000 Kč
(splátka půjčky 9 752 000 Kč)
Schválený rozpočet 821 431 200 Kč
Upravený rozpočet 790 113 501 Kč -84 142 500 Kč
(splátka půjčky 9 752 000 Kč)
Upravený rozpočet 874 256 001 Kč
běžné příjmy 711 887 501 Kč běžné výdaje 508 033 501 Kč
ostatní příjmy 78 226 000 Kč Stav ke dni 12.02.2024 ostatní výdaje 366 222 500 Kč velké opravy 83 909 500 Kč investice 282 313 000 Kč
Skutečnost 76 046 380 Kč 9 924 741 Kč
rozpočtový výsledek 9 924 741
Skutečnost 66 121 638 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Kyberbezpečnost - IROP 2002015002 32 177 000 Kč
Rekonstrukce KMJS 2002006001 30 250 000 Kč
Libušínská 13 - ŽB lodžie 2002009010 16 500 000 Kč
Investiční rezerva 2002016001 15 000 000 Kč
Lávka ulice Nábřežní 2002003014 14 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Doprava - běžná údržba 2001003001 25 196 000 Kč
MŠ, ZŠ - opravy a údržba 2001005001 19 420 000 Kč
Nebytové prostory 2001009002 17 560 000 Kč
Bytové hospodářství 2001009001 16 420 000 Kč
Veřejné osvětlení - běžný provoz 2001009003 1 500 000 Kč