Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 20.09.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 636 489 454 Kč 72 547 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 709 836 454 Kč
běžné příjmy 612 804 454 Kč běžné výdaje 432 513 819 Kč
ostatní příjmy 24 535 000 Kč Stav ke dni 05.09.2019 ostatní výdaje 284 348 256 Kč velké opravy 38 867 922 Kč investice 245 480 334 Kč
Skutečnost 414 823 692 Kč 9 715 680 Kč
(splátka půjčky 6 808 000 Kč)
rozpočtový výsledek -42 621 536
Skutečnost 467 160 908 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 41 183 000 Kč
Pozemky Jamská 5096 25 000 000 Kč
Telematika 4961 24 000 000 Kč
výkup pozemků 1312 19 905 145 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 700 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 137 360 Kč
MŠ - opravy 1145 3 323 303 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 849 000 Kč
Haškova, Libušínská - DPS 3563 2 194 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 018 471 Kč