Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 06.12.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 645 155 496 Kč 72 547 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 718 502 496 Kč
běžné příjmy 613 726 301 Kč běžné výdaje 440 274 918 Kč
ostatní příjmy 32 279 196 Kč Stav ke dni 30.11.2019 ostatní výdaje 285 553 199 Kč velké opravy 42 844 098 Kč investice 242 709 102 Kč
Skutečnost 530 087 185 Kč 14 837 747 Kč
(splátka půjčky 10 212 000 Kč)
rozpočtový výsledek -48 446 576
Skutečnost 593 371 509 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 41 183 000 Kč
Pozemky Jamská 5096 25 000 000 Kč
Telematika 4961 24 000 000 Kč
výkup pozemků 1312 19 820 689 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 650 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 137 360 Kč
DPS - Haškova, Libušínská - rek.bytů 2587 3 305 000 Kč
MŠ - opravy 1145 3 272 303 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 614 593 Kč
Haškova, Libušínská - DPS 3563 2 194 000 Kč