Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 14.07.2022
Schválený rozpočet 562 552 400 Kč -73 247 000 Kč
(splátka půjčky 15 387 000 Kč)
Schválený rozpočet 635 799 400 Kč
Upravený rozpočet 630 652 007 Kč -154 389 444 Kč
(splátka půjčky 22 720 000 Kč)
Upravený rozpočet 785 041 452 Kč
běžné příjmy 579 211 630 Kč běžné výdaje 501 801 548 Kč
ostatní příjmy 51 490 378 Kč Stav ke dni 30.06.2022 ostatní výdaje 293 113 267 Kč velké opravy 74 614 172 Kč investice 218 499 095 Kč
Skutečnost 381 701 157 Kč 12 064 569 Kč
(splátka půjčky 19 860 000 Kč)
rozpočtový výsledek -7 795 431
Skutečnost 369 636 588 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem 2002003003 52 600 000 Kč
Centrum sociálních služeb 2002011001 22 200 000 Kč
Výkupy pozemků 2002009001 19 000 000 Kč
Nádražní ulice I.etapa (pěší zóna) 2002003004 17 000 000 Kč
Splátka za nákup akcií SATT a.s. 2002009006 11 469 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Doprava - běžná údržba 2001003001 21 973 000 Kč
Bytové hospodářství 2001009001 19 145 358 Kč
MŠ, ZŠ - opravy a údržba 2001005001 12 692 000 Kč
Nebytové prostory 2001009003 10 985 370 Kč
Veřejné osvětlení - běžný provoz 2001009004 2 650 000 Kč