Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 15.01.2021
Schválený rozpočet 593 061 600 Kč -5 270 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Schválený rozpočet 587 791 600 Kč
Upravený rozpočet 593 061 600 Kč -5 270 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Upravený rozpočet 587 791 600 Kč
běžné příjmy 560 011 600 Kč běžné výdaje 355 600 100 Kč
ostatní příjmy 33 050 000 Kč Stav ke dni 01.01.2021 ostatní výdaje 232 191 500 Kč velké opravy 37 605 500 Kč investice 194 586 000 Kč
Skutečnost 23 949 759 Kč 0 Kč
rozpočtový výsledek 6 451 601
Skutečnost 17 498 158 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Průmyslová zóna Jamská 5647 53 136 000 Kč
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 30 000 000 Kč
dostupné bydlení - investice 5618 15 000 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
nebyt.prostory - investice 4227 10 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 4 650 000 Kč
Oprava stezky kolem Konvent.rybníka - oprava 4710 4 300 000 Kč
oprava komunikace - Horní Okružní, Revoluční (Strojírenská) 5615 3 200 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 3 015 000 Kč
opravy mostů - opravy 1115 2 900 000 Kč