Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 18.04.2019
Schválený rozpočet 529 698 400 Kč 2 066 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Schválený rozpočet 532 564 400 Kč
Upravený rozpočet 583 114 398 Kč 15 547 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč)
Upravený rozpočet 599 461 398 Kč
běžné příjmy 565 464 398 Kč běžné výdaje 384 952 511 Kč
ostatní příjmy 18 500 000 Kč Stav ke dni 31.03.2019 ostatní výdaje 221 534 508 Kč velké opravy 38 030 810 Kč investice 183 503 698 Kč
Skutečnost 196 098 297 Kč -3 345 110 Kč
(splátka půjčky 3 404 000 Kč)
rozpočtový výsledek -8 150 199
Skutečnost 200 903 385 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Klafar III - investice 3066 41 183 000 Kč
ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště 3771 19 700 000 Kč
výkup pozemků 1312 16 000 000 Kč
Sociální zázemí FS I.část 2222 14 885 000 Kč
Rekonstrukce vodárny 4797 14 415 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
opravy MK - opravy 1101 5 636 900 Kč
MŠ - opravy 1145 3 479 700 Kč
VO - údržba - opravy 1279 2 849 000 Kč
ostat.nebytové - opravy 1562 2 521 389 Kč
opravy svobodáren 1524 2 290 000 Kč