Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 30.08.2021
Schválený rozpočet 593 061 600 Kč -5 270 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Schválený rozpočet 587 791 600 Kč
Upravený rozpočet 559 884 274 Kč -6 284 000 Kč
(splátka půjčky 48 096 000 Kč)
Upravený rozpočet 635 632 274 Kč
běžné příjmy 530 579 748 Kč běžné výdaje 420 521 829 Kč
ostatní příjmy 29 354 526 Kč Stav ke dni 31.07.2021 ostatní výdaje 224 201 567 Kč velké opravy 35 470 781 Kč investice 188 730 787 Kč
Skutečnost 419 430 030 Kč -5 236 000 Kč
(splátka půjčky 5 236 000 Kč)
rozpočtový výsledek 1 748 742
Skutečnost 412 445 288 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Průmyslová zóna Jamská 5647 53 136 000 Kč
Rekonstrukce povrchů ZR 7 (rek.Vodojem) 4186 30 000 000 Kč
dostupné bydlení - investice 5618 15 000 000 Kč
Akcie Satt - splátka 5259 11 470 000 Kč
výkup pozemků 1312 8 896 182 Kč